II Międzynarodowy turniej koszykówki mężczyzn

ROSA Cup 2017

Harmonogram meczów „o miejsca”:

(kliknij, aby powiększyć)

Wyniki fazy grupowej

HARMONOGRAM:

Informacje ogólne o turnieju:

 1. Organizatorem II Międzynarodowego turnieju koszykówki „ROSA Cup” jest Klub Sportowy Rosa-Sport Radom
 2. Turniej Koszykówki „ROSA Cup 2017” zostanie rozegrany w terminie 14.09.2017 do 17.09.2017.
 3. Turniej jest przeznaczony dla chłopców urodzonych w roku 2000 i młodszych (U-18).
 4. Turnieju zaplanowany jest dla 16 drużyn.
 5. Planowany jest udział 2-4 drużyn polskich i 14-12 drużyn z za granicy.
 6. Szczegółowy harmonogram gier zostanie rozesłany do klubów do 31.08.2017
 7. Turniej rozgrywany będzie na 4 halach sportowych (podłoga drewniana).
 8. Mecze oraz cały turniej będą rozgrywane zgodnie z oficjalnymi przepisami koszykówki FIBA Europe.
 9. Mecze rozgrywane w ramach turnieju będą sędziowane przez najwyższej klasy sędziów z całego świata, uczestniczących w tym samym terminie w campie przedsezonowym.
 10. Turniej zaplanowany jest jako cykliczny i będzie rozgrywany co roku w ostatni weekend września w kategorii U-18.
 11. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym informatorze decyzje podejmuje dyrektor generalny turnieju.

System rozgrywania turnieju:

I runda grupowa:

Drużyny zostaną podzielone na 4 grupy (A, B, C, D) po 4 drużyny w każdej grupie

Mecze „każdy z każdym” w grupie

Każda drużyna rozegra 3 mecze w fazie grupowej

 

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
1. A-1 1. B-1 1. C-1 1. D-1
2. A-2 2. B-2 2. C-2 2. D-2
3. A-3 3. B-3 3. C-3 3. D-3
4. A-4 4. B-4 4. C-4 4. D-4

II runda o miejsca I-VIII

(drużyny, które zajmą w swoich grupach 2 pierwsze miejsca):

 1. Mecz Nr 1: A1-B2
 2.  Mecz Nr 2: A2-B1
 3. Mecz Nr 3: C1-D2
 4. Mecz Nr 4: C2-D1
 5. Mecz Nr 5: Zwycięzca meczu 1 – Zwycięzca meczu 3
 6. Mecz Nr 6: Zwycięzca meczu 2 – Zwycięzca meczu 4
 7. Mecz Nr 7: Pokonany meczu 1 – Pokonany meczu 3
 8. Mecz Nr 8: Pokonany meczu 2 – Pokonany meczu 4
 9. Mecz Nr 9 (O miejsce VII): Pokonany meczu 7 – Pokonany meczu 8
 10. Mecz Nr 10 (O miejsce V): Zwycięzca meczu 7 – Zwycięzca meczu 8
 11. Mecz Nr 11 (O miejsce III): Pokonany meczu 5 – pokonany meczu 6
 12. Mecz Nr 12 (O miejsce I): Zwycięzca meczu 5 – Zwycięzca meczu 6

II Runda o miejsca IX-XVI

(drużyny, które zajmą w swoich grupach miejsca 3 i 4)

 1. Mecz Nr 13: A3-B4
 2. Mecz Nr 14: A4-B3
 3. Mecz Nr 15: C3-D4
 4. Mecz Nr 16: C4-D3
 5. Mecz Nr 17: Zwycięzca meczu 13 – Zwycięzca meczu 15
 6. Mecz Nr 18: Zwycięzca meczu 14 – Zwycięzca meczu 16
 7. Mecz Nr 19: Pokonany meczu 13 – Pokonany meczu 15
 8. Mecz Nr 20: Pokonany meczu 14 – Pokonany meczu 16
 9. Mecz Nr 21 (o miejsce XV): Pokonany meczu 19 – Pokonany meczu 20
 10. Mecz Nr 22 (o miejsce XIII): Zwycięzca meczu 19 – Zwycięzca meczu 20
 11. Mecz Nr 23 (o miejsce XI): Pokonany meczu 17 – pokonany meczu 18
 12. Mecz Nr 24 (o miejsce IX): Zwycięzca meczu 17 – Zwycięzca meczu 18

Każda drużyna rozegra podczas turnieju 6 meczy

Zgłoszenie do Turnieju:

 1. Zgłoszenie do turnieju odbywa się wyłącznie na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym (link do formularza) w terminie od 01.05.2017 do 30.06.2017.
 2. W przypadku wcześniejszego zapełnienia przewidywanej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo skrócenia terminu zgłoszeń.
 3. Zgłoszenie należy przesłać na podany adres poczty elektronicznej: r.bartkiewicz@rosasport.pl
 4. Jako potwierdzenie zgłoszenia do turnieju należy wpłacić kaucję na wskazane przez organizatora rachunek bankowy w wysokości:
  • 1000 PLN
  • 250 €
 5. Kaucja zostanie zwrócona klubowi w pełnej wysokości w terminie do 7 dni po zakończeniu turnieju, lub na prośbę klubu zostanie zaliczona na poczet opłaty wpisowego do turnieju.
 6. Kaucję należy wpłacić w terminie do 14 dni po zgłoszeniu pisemnym na konto:
  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS S.A.)
  00-844 Warszawa
  ul. Grzybowska 81– Wpłaty w PLN: 63 1930 1871 2370 0347 6491 0001
  – Wpłaty w EUR: SWIFT: POLUPLPR
  IBAN: PL36193018712370034764910002
 7. W przypadku nie wpłacenia kaucji w w/w terminie zgłoszenie pisemne klubu traktowane jest jako nieważne (skreślenie z listy uczestników).
 8. W przypadku nie przyjęcia drużyny do turnieju z powodu przekroczenia liczby miejsc kaucja zostanie niezwłocznie zwrócona klubowi w całości.
 9. Organizator prześle potwierdzenie przyjęcia do turnieju po otrzymaniu zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym i po wpłaceniu kaucji.
 10. W przypadku rezygnacji  z udziału w turnieju do 15 czerwca 2017 kaucja podlega zwrotowi w wysokości 50%.
 11. W przypadku rezygnacji po 15 czerwca 2017 kaucja nie podlega zwrotowi.
 12. Do turnieju zostaną zakwalifikowane 2-4 drużyny polskie i 14-12 drużyn z zagranicy, z zastrzeżeniem, iż każdy kraj reprezentowany jest przez jedną drużynę.
 13. W przypadku zgłoszenia większej liczby drużyn z jednego kraju, organizator zakwalifikuje do udziału tylko jedną drużynę z każdego kraju. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 14. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń do turnieju niż zaplanowana liczba miejsc możliwy jest udział większej liczby drużyn z jednego kraju. Decyzję o przyjęciu podejmuje organizator.

Nagrody:

 1. Pamiątkowe koszulki turniejowe dla każdego członka ekipy (15 koszulek dla drużyny)
 2. Przydatny gadżet dla każdego trenera
 3. Dyplomy i Puchary za miejsca I-IV
 4. Pamiątkowe dyplomy za miejsca V-XVI
 5. Statuetki i nagrody indywidualne dla  „I Piątki Turnieju” (zawodnicy wybrani z drużyn z miejsc I-VIII)
 6. Statuetka dla najlepszego zawodnika w każdej drużynie
 7. Statuetka i nagroda indywidualna dla MVP turnieju
 8. Statuetka i nagroda indywidualna dla najlepszego strzelca turnieju
 9. Statuetka i nagroda indywidualna dla najlepszego rozgrywającego turnieju
 10. Statuetka i nagroda indywidualna dla najlepszego obrońcy turnieju
 11. Statuetka i nagroda indywidualna dla najlepszego zawodnika podkoszowego turnieju
 12. O wyborze do pierwszej „piąti”, MVP, najlepszego rozgrywającego, najlepszego obrońcy i najlepszego zawodnika podkoszowego decydują trenerzy drużyn w drodze głosowania.

Koszty uczestnictwa (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie):

 1. Dojazd uczestników na koszt własny.
 2. Organizator zapewnia transfer drużyn z lotniska w Warszawie do Radomia oraz po zakończeniu turnieju z Radomia do Warszawy.
 3. Wpisowe do turnieju wynosi:
  • 2800 PLN
  • 700 €
 4. Noclegi i wyżywienie w ramach wpisowego do turnieju jest zagwarantowane dla 15 członków drużyny.
 1. W ramach wpisowego organizator gwarantuje:
  • Zakwaterowanie w hotelach 3* lub w domu studenckim o standardzie europejskim (4 noclegi)
  • Wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) w hotelach:
   • Kolacja – 13 września 2017
   • Śniadanie, obiad kolacja – 14, 15,16 września 2017
   • Śniadanie, obiad – 17 września 2017
  • Transfer drużyn pomiędzy hotelem i halami sportowymi, w przypadku braku własnego środka transportu.
 2. W przypadku większej liczby członków drużyny niż 15 opłata wynosi:
  • 100 PLN/osobo/dzień
  • 25 €/osobo/dzień

Inne atrakcje:

 1. Podczas turnieju odbędzie się clinica trenerska (16.09.2017)
  (2-3 wykłady o tematyce szkolenia młodzieżowego poprowadzona przez wybitnych,
  o uznanym dorobku trenerów.)
 2. Spotkanie integracyjne zawodników, trenerów, sędziów (15.09.2017).
 3. Możliwość skorzystania z klubu fitness (sauny) / www.popgym.pl
 4. Możliwość skorzystania z pływalni