IV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Rosa Cup 2019

Informacje ogólne o turnieju: 

 1. Organizatorem IV Międzynarodowego turnieju koszykówki „Rosa Cup 2019” jest , Polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Radom i Klub Sportowy Rosa-Sport Radom
 2. Turniej Koszykówki „Rosa Cup 2019” zostanie rozegrany w terminie 05.09.2019 do 08.09.2019.
 3. Turniej jest przeznaczony dla chłopców urodzonych w roku 2004 i młodszych (U-16).
 4. Turnieju zaplanowany jest dla 16 drużyn z całej Europy (4 drużyny polskie i 12 z zagranicy).
 5. Zamknięcie listy startujących drużyn – 31.05.2019.
 6. Szczegółowy harmonogram gier zostanie rozesłany do klubów do 27.08.2019.
 7. Turniej rozgrywany będzie na 4 halach sportowych (podłoga drewniana).
 8. Mecze oraz cały turniej będą rozgrywane zgodnie z oficjalnymi przepisami koszykówki FIBA Europe.
 9. Wybrane mecze grupowe, ćwierćfinały, półfinały i finał będą transmitowane na żywo na kanale YouTube.
 10. Na prośbę trenera drużyny możliwe jest otrzymanie nagrania meczu na płycie CD.
 11. Mecze rozgrywane w ramach turnieju będą sędziowane przez wysokiej klasy sędziów z całego świata, uczestniczących w tym samym terminie w przedsezonowym campie przygotowawczym.
 12. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym informatorze decyzje podejmuje dyrektor generalny turnieju.
 1. System rozgrywania turnieju:
 2. I runda grupowa:
 3. Drużyny zostaną podzielone na 4 grupy (A, B, C, D) po 4 drużyny w każdej grupie:
Grupa  A Grupa  B Grupa  C Grupa  D
1.       A-1 1.       B-1 1.       C-1 1.       D-1
2.       A-2 2.       B-2 2.       C-2 2.       D-2
3.       A-3 3.       B-3 3.       C-3 3.       D-3
4.       A-4 4.       B-4 4.       C-4 4.       D-4
 1. Mecze „każdy z każdym” w grupie
 2. Każda drużyna rozegra 3 mecze w fazie grupowej
 1. II runda o miejsca I-VIII (drużyny, które zajmą w swoich grupach 2 pierwsze miejsca):
 2. Mecz Nr 25: A1-B2
 3. Mecz Nr 26: A2-B1
 4. Mecz Nr 27: C1-D2
 5. Mecz Nr 28: C2-D1
 6. Mecz Nr 29: Zwycięzca meczu 25 – Zwycięzca meczu 27
 7. Mecz Nr 30: Zwycięzca meczu 26 – Zwycięzca meczu 28
 8. Mecz Nr 31: Pokonany meczu 25 – Pokonany meczu 27
 9. Mecz Nr 32: Pokonany meczu 26 – Pokonany meczu 28
 10. Mecz Nr 33 (o miejsce VII): Pokonany meczu 31 – Pokonany meczu 32
 11. Mecz Nr 34 (o miejsce V): Zwycięzca meczu 31 – Zwycięzca meczu 32
 12. Mecz Nr 35 (o miejsce III): Pokonany meczu 29 – pokonany meczu 30
 13. Mecz Nr 36 (o miejsce I): Zwycięzca meczu 29 – Zwycięzca meczu 30
 1. II Runda o miejsca IX-XVI (drużyny, które zajmą w swoich grupach miejsca 3 i 4)
 2. Mecz Nr 37: A3-B4
 3. Mecz Nr 38: A4-B3
 4. Mecz Nr 39: C3-D4
 5. Mecz Nr 40: C4-D3
 6. Mecz Nr 41: Zwycięzca meczu 37 – Zwycięzca meczu 39
 7. Mecz Nr 42: Zwycięzca meczu 38 – Zwycięzca meczu 39
 8. Mecz Nr 43: Pokonany meczu 37 – Pokonany meczu 39
 9. Mecz Nr 44: Pokonany meczu 38 – Pokonany meczu 40
 10. Mecz Nr 45 (o miejsce XV): Pokonany meczu 43 – Pokonany meczu 44
 11. Mecz Nr 46 (o miejsce XIII): Zwycięzca meczu 43 – Zwycięzca meczu 44
 12. Mecz Nr 47 (o miejsce XI): Pokonany meczu 41 – pokonany meczu 42
 13. Mecz Nr 48 (o miejsce IX): Zwycięzca meczu 41 – Zwycięzca meczu 42
 1. Każda drużyna rozegra podczas turnieju 6 meczy
 • Nagrody:
 1. Pamiątkowe koszulki turniejowe dla każdego członka ekipy (15 koszulek dla drużyny)
 2. Przydatny gadżet dla każdego trenera
 3. Dyplomy i Puchary za miejsca I-IV
 4. Pamiątkowe dyplomy za miejsca V-XVI
 5. Statuetki i nagrody indywidualne dla „I Piątki Turnieju”
 6. Nagroda indywidualne dla najlepszego zawodnika w każdej drużynie
 7. Statuetka i nagroda indywidualna dla MVP turnieju
 8. Statuetka i nagroda indywidualna dla najlepszego strzelca turnieju

Zgłoszenie do Turnieju:

 1. Zgłoszenie do turnieju odbywa się wyłącznie na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym w terminie od 15.04.2019 do 31.05.2019.
 2. Decyzja o przyjęciu do turnieju będzie podjęta na podstawie poziomu sportowego drużyny oraz kolejności zgłoszeń.
 3. W przypadku wcześniejszego zapełnienia przewidywanej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo skrócenia terminu zgłoszeń.
 4. Zgłoszenie należy przesłać na podany adres poczty elektronicznej:

info@rosacup.pl

 1. Jako potwierdzenie zgłoszenia do turnieju należy wpłacić na wskazane przez organizatora rachunek bankowy kwotę wpisowego do turnieju w wysokości:
 2. 200 PLN
 3. 50 €
 4. Wpisowe do turnieju należy wpłacić w terminie do 14 dni po zgłoszeniu pisemnym (ostateczny termin 31.05.2019) na konto:

Przelewy w PLN:

MKS Piotrówka Radom

26-600 Radom, ul. Trojańska 5

Bank Pekao S.A. II Oddział Radom

Numer: 28 1240 3259 1111 0000 2989 7980

 1. W przypadku nie wpłacenia wpisowego w w/w terminie zgłoszenie pisemne klubu traktowane jest jako nieważne (skreślenie z listy uczestników).
 2. W przypadku nie przyjęcia drużyny do turnieju z powodu przekroczenia liczby miejsc wpisowe zostanie zwrócona klubowi w całości.
 3. Na prośbę klubu organizator może wystawić fakturę na kwotę wpisowego oraz kosztów udziału w turnieju (po dostarczeniu wszystkich danych klubu do faktury).
 4. Organizator prześle potwierdzenie przyjęcia do turnieju po otrzymaniu zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym i po wpłaceniu wpisowego.
 5. Wszystkie koszty turnieju muszą zostać wpłacone na wskazany numer konta bankowego do 30.08.2019.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju do 30 czerwca 2019 wpisowe podlega zwrotowi w całości.
 7. W przypadku rezygnacji po 30 czerwca 2019 wpisowe nie podlega zwrotowi.
 8. Do turnieju zostaną zakwalifikowane 4 drużyny polskie i 12 drużyn z zagranicy, z zastrzeżeniem, iż każdy kraj reprezentowany jest przez 1-2 drużyny.
 9. W przypadku zgłoszenia większej liczby drużyn z jednego kraju, organizator zakwalifikuje do udziału 1-2 drużyny z każdego kraju. O przyjęciu decyduje poziom sportowy oraz kolejność zgłoszeń.
 10. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń do turnieju niż zaplanowana liczba miejsc możliwy jest udział większej liczby drużyn z jednego kraju. Decyzję o przyjęciu podejmuje organizator.

Koszty uczestnictwa (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, transfery na miejscu):

 1. Dojazd uczestników na koszt własny.
 2. Organizator zapewnia transfer drużyn z lotniska lub dworca PKP w Warszawie do Radomia oraz po zakończeniu turnieju z Radomia do Warszawy.
 3. Cały koszt udziału w turnieju (1 osoba/4 dni) wynosi:
 4. 200 PLN
 5. 50 €
 6. Drużyna może liczyć maksymalnie 15 osób
 7. W ramach w/w opłaty organizator gwarantuje:
 8. Zakwaterowanie w domu studenckim (4 noclegi)
 9. Wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja):
 • Kolacja – 04 września 2019
 • Śniadanie, obiad kolacja – 05, 06, 07 września 2019
 • Śniadanie, obiad – 08 września 2019
 1. Transfer: Warszawa – Radom, Radom – Warszawa
 2. Transfer drużyn pomiędzy hotelem i halami sportowymi, tylko w przypadku braku własnego środka transportu.
 3. W przypadku większej liczby członków drużyny niż 15 opłata wynosi:
 • 100 PLN/osobo/dzień
 • 25 €/osobo/dzień

Inne atrakcje:

  1. Spotkanie integracyjne trenerów (06.09.2019 – piątek).
  2. Możliwość skorzystania z Radom Aquapark „Neptun”

Osoby do kontaktu w sprawie turnieju:

  1. Robert Bartkiewicz – Dyrektor Generalny Turnieju (j. angielski, j. rosyjski)

info@rosacup.pl

robertbartkiewicz@wp.pl

Tel. +48 507 114 090

 1. Diana Stolarek (j. angielski)

stolarekdiana@op.pl

Tel. +48 575 526 875

 1. Jarosław Wróbel

jwrobel50@wp.pl

Tel. +48 793 488 422